Forside

Medlemsmøde og generalforsamling 2019Sjællandske Sportskuske indkalder til medlemsmøde – med frokost og efterfølgende generalforsamling
lørdag d. 9. november 2019 kl. 10.00 i Rytterstuen på Suså Rideklub Engelstoftevej 10, 4171 Glumsø.
Dagen starter med Visionsmøde
Hvad vil vi med SSK?
Hvor skal vi hen?
Hvad har vi mest lyst til?
Hvor er vi mon om 10 år?
Efter denne debat, er der stor frokostbuffet og der er også mad til de, der ikke spiser kød
SSK betaler frokosten inkl. øl / vand


Efter frokost starter generalforsamlingen
Og så er der kaffe / te og småkager.
Vi vil gerne ha tilmelding til SSK’s mail: kontakt.ssk@gmail.com senest d 5.11. – så vi ved hvor mange vi skal lave mad til...Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
Bestyrelsen foreslår Jens Faurschou –
2. Formandens beretning om året der gik, og planer for det kommende år
3. Beretning fra Tur-udvalget ved Onse Pontoppidan
4. Fremlæggelse af regnskabet ved kassereren
5. Fastsættelse af kontingent for 2020
Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret
6. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
7. Valg til bestyrelse:
På valg er:
Ole Kristiansen                   modtager genvalg
Helle Heebøll                      modtager ikke genvalg
Henning Jacobsen              modtager ikke genvalg
Steen Harley Andersen       modtager ikke genvalg
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Jeanne Thamsen                modtager genvalg
suppleant Peter Giersing    modtager genvalg
10.Uddeling af plaketter til Årets kusk og til Årets hjælper
11.Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være et af bestyrelsens medlemmer i hænde senest d. 25.10. 2019


Vi glæder os til at se jer alle til en hyggelig dag, god mad, en god snak og generalforsamling


Venlig hilsen
Bestyrelsen for SSK

ArdenCup 

FINALE d. 12. oktober


B

Nyt fra Turudvalget


Turudvalget har planlagt 6-8 ture i de næste måneder, det vil vi gøre fremover for 3-4 måneder ad gangen og så bliver planen lagt på SSK-hjemmeside.

Interesserede kuske som har lyst at køre med, kan så gå ind på hjemmesiden og se hvornår vi kører og hvor vi kører, derefter kontakter man en af os fra listen så vi lige kan finjustere et par dage før turen.

Vi kører 20-25km men flere af turene vil være opbygget sådan at man kører i et 8-tal og at frokosten (den midterste pause) vil ligge kort fra start-pladsen sådan at kuske som ikke vil køre fuld tur også kan være med. Dette kan være interessant for unge heste eller heste som skal i gang efter en sygdomsperiode.

Der er som regel 3 pauser på turen, man er velkommen til at medbringe noget til fællesskabet og frokosten står man selv for. Vi mødes kl 11 hvis andet ikke er aftalt og turen slutter ca kl 15.

 

Dato                    Hvor                 Arrangør                8-tals mulighed

17. nov 2019       Avnstrup          Charlotte Slebo      Ja

15. dec 2019       Dyrehaven       Onse                      Ja

                            Klampenborg

27. dec 2019       Boserup Skov  Frede                     Nej

                            Roskilde

5. Jan 2020         Avnstrup          Carsten                  Ja

26. Jan 2020       Lidemark          Steen                     Nej

16. feb 2020        St. Dyrehave    Onse                     Ja

                            Allerød

 

 

 

 

 

Velkommen til SSK -  en forening for dig, der kan lide at køre med hest og vogn.


Der findes rigtig mange former for discipliner indenfor køresporten og herunder fortæller vi en smule om nogen af dem. Vi vil gerne ønske dig og din familie velkommen og håber at se jer til vores næste arrangement. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at henvende dig.


Turkørsel: for den hesteglade familie, der nyder en tur ud i den grønne natur. Kørsel med ny eller antik vogn. Ofte kan man finde andre, der også nyder turkørselen, hvor man mødes og kører i cottage på ture, der er på mellem 10 og 25 km, med pauser.

Under Turkørsel hører også Private Driving, hvor man møder i passende til vogn og kusk pænt tøj og kører ud på tur.


Brugskørsel: Lær at parkere hest og vogn indenfor en afgrænsning, stå på en bakke, bakke hesten og vogn ind i et afgrænset felt, stå ved en rampe og læsse "varer" - mange forhindringer og sjov.


Dressurkørsel: De samme øvelser som under rytter, men med en vogn foran. Dressurkørsel bliver kørt på en bane, der er 40 x 100 m og programmerne der køres efter, ligner til forveksling dem, der også er til rytter og hest.


Keglekørsel (Topkørsel): Et antal "porte" bestående af 2 kegler med en bold på toppen, denne må ikke falde ned. Der er en helt fastlagt længde på en keglebane, 10 cm på hver side til at komme igennem porten og ca. 14 - 18 porte, man skal igennem på tid.


Maratonkørsel: Fart og præcision. I maraton kører man et givent antal kilometer på tid. Herefter holder man pause i 10 min, hvorefter man kører ud på en ny rute inkl. nogle forhindringer. Forhindringer der ofte er faste og gerne i vand.


Concour de Tradition: Fine og gerne (helst) antikke og velplejede vogne, hvor hele ekvipagen skal passe sammen i udseende og beklædning. Der bliver i Concour de Tradition også kørt et givent antal km på tid, og ekvipagerne bliver vurderet på udseendet.


Treckørsel: Som indenfor ridesporten, findes der også trec for køresporten. Sjove forhindringer, plastic der skal køres henover, bolde der skal rammes, ikke af vogn og hest, men af kusk.


Kvadrillekørsel: Kørsel hvor mange kører spejlvendt, ens, i flotte formationer.
Sjællandske sportskuske

Slimmingevej 28 - 30

4100 Ringsted

tel. (se under bestyrelse efter den person du søger)

Mail. kontakt.ssk@gmail.com

Bank Danske Bank Køge afd.

Reg. 4424 konto 4869244678

MobilPay 42571