Info fra bestyrelsen:


23/3 Vedtægter og referat for den ekstraordinære generalforsamling kan nu ses på hjemmesiden

REFERAT AF Ekstraordinær Generalforsamling i SSK 21.3.2422/3-24 Bestyrelsen har konstitueret sig og vil snarest muligt komme med oplysninger om den nye struktur for SSK 

Bestyrelse (Forretningsudvalg + formænd for udvalg 6, 17, 21 og 29)

NY STRUKTUR I SSK 

Formand: Ole Kristiansen

Næstformand: Henrik Køier Andersen

Kasserer: Charlotte Slebo

Sekretær: Helle Heebøll

Udvalgsformænd: 

Køreudvalg: Cecilie Nelly 

Cafeteriaudvalg: Nan Claudia Guldborg

Baneudvalg: Henning Jakobsen

Medieudvalg: Julia Conradi


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

21/3-24 Bestyrelsen er gået af og der er nedsat en Arbejdsgruppe til at varetage SSK indtil der kommer en medlemsvalgt bestyrelse.


 

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling - Linket er ikke længere aktuelt


Sjællandske Sportskuske er vært for finalen af indendørs maraton Cup

Ågerupvej 89 4390 VipperødHold i dag

Instagram