Glinkowski Tilmelding.docx    Glinkowski Tilmelding.pdf      

Til dette stævne er bestyrelsen blevet enige om at sænke deltagerprisen for hver disciplin til halv pris. 75,- 

sendes til kontakt@sportskuske.dk  


MobilePay 42571 - Navn, klasse.

Danske Bank: 4424 - 4869244678 - Navn, klasse.

Let klasse er kun til nybegyndere som lige er startet eller kun har kørt den forgående sæson, valgfrit dressur program.

Middelsvær klasse for dem der har kørt let klasse i flere år, valgfrit dressur program. 

Svær klasse for dem som har kørt mange år og / eller har startet Landsstævner, valgfrit dressur program. 

International klasse for dem der har startet internationale stævner og mesterskaber i svær klasse.


Regler for Glinkowski Driving Event 2024

 1. Generelt  

1.1 Sjællandske Sportskuske står som arrangører.

1.2 Glinkowski Driving Event afholdes udendørs og består af flere enkelte stævner.  

1.3 Sjællandske Sportskuske påtager sig intet ansvar for skader på anden mands ejendom, ej heller for skader på personer, heste, ponyer, materiel samt bortkomne  sager.  Alle deltagere skal have den lovpligtige ansvarsforsikring.  

1.4 Arrangør kan aflyse, ændre tidsskema og nægte start med begrundelse herfor.

1.5 Gyldig vaccinationsattest fremvises på forlangende.  

1.6 Dommere / dommeraspiranter vælges som hovedregel efter DKF’s  dommerliste.  

2. Deltagere  

2.1 Stævnerne er åbne for alle medlemmer af køreselskaber og foreninger.  

2.2 Officials kan deltage i stævnet.  

2.3 Alderskrav i henhold til FEI’s regler gælder også uden for banen.  

2.4 Kuske 7-18 år skal være ledsaget af groom på mindst 18 år.  

2.5 Hest/pony kan deltage i det kalenderår hvor de fylder 4 år.  

2.6 Der opfordres kraftig til at følge FEI's etiske kodeks med hensyn til alene at deltage i  konkurrencer som passer til kuskens og hestens viste formåen.  

3. Banen  

3.1 Banen består af 2 maratonforhindringer der begge kan have porte til og med  bogstav F, og op til 18 kegleporte.  

3.2 Portene gennemkøres i numerisk rækkefølge. Der må ikke køres gennem  port/forhindring i forkert rækkefølge (før port/forhindring er ”låst op”).  

3.3 Kegleporte har et fast mål på 160 cm.  

3.4 Banepåvisning mindst 2 timer før start samt i en evt. pause iflg. startlisten  

3.5 Der henvises til opvarmningsmuligheder til det enkelte stævne – spørg ved  ankomst.  

4. Konkurrencen  

4.1 Banen gennemkøres på tid, 3 gange i grupper af ca. 6 kuske  

4.2 Tiden for gennemkørsel af banen lægges sammen med eventuelle  strafsekunder efter fejl beskrivelse, og det totale antal sekunder udgør strafpoint.  Det totale strafpoint for stævnet er summen af de 2 bedste gennemkørsler.  

4.3 Når dommeren har fløjtet har kusken 45 sekunder til at køre gennem start. Hvis  ikke kusken er kørt gennem start inden de 45 sekunder er gået, bliver tiden startet.

4.4 Der må af sikkerhedshensyn groomes på hele banen – også i  kegleportene.  

5. Klasser  

5.1 Der køres i 4 klasser. 

Arrangøren har til en hver tid ret til at ændre klasserne,  eller sammenlægge disse.  

Let klasse og sulky (galop giver strafsekunder)  

Middelsvær,

Svær

Elite

Tidspunkt for start på forhindringsbanen udmeldes når alle tilmeldinger er modtaget.

 

Tilmeldingen sendes på mail til: Kontakt@sportskuske.dk

Startgebyr: 300 kr. som indbetales på SSK’s konto. Reg. nr. 4424 - konto nr.

4869244678.

Tilmelding er først gældende, når startgebyret er modtaget. Tilmelding efter

sidste frist 14/6 vil koste dobbelt startgebyr.

Hold i dag

Instagram